Monthly Archives: دسامبر 2019

دکتر جواد خشابی در ارومیه

دکتر جواد خشابی در ارومیه دکتر جواد خشابی در ارومیه آسم بیماریهای تخصصی متخصص بیماریهای کودکان و نوزادان آدرس دکتر جوادخشابی :ارومیه ،آزمایشگاه میلانی                 ,,,,,دکتر جواد خشابی در ارومیه متخصص کودکان و نوزادان وآسم ,,,,دکتر جواد خشابی  متخصص کودکان ونوزادان ,,,آدرس دکتر …

Read More »

دکتر افسانه سهرابی متخصص زنان در ارومیه

افسانه سهرابی متخصص زنان در ارومیه   دکتر افسانه سهرابی متخصص زنان در ارومیه متخصص زنان و زایمان متخصث نارایی دارای بورد تخصصی آدرس :ارومیه،آزمایشگاه میلانی                             ,,,,,,افسانه سهرابی متخصص زنان در ارومیه ,,افسانه سهرابی متخصص زنان  …

Read More »

کلینیک دکتر یکانی در ارومیه

کلینیک دکتر یکانی در ارومیه کلینیک دکتر یکانی درارومیه کلینیک تشخیص و تخصصی دکتر یکانی رادیولوژی سونوگرافی معمولی و رنگی ادرس کلینیک دکتر یکانی:ارومیه،آزمایشگاه میلانی                     ,,,,,,کلینیک دکتر یکانی درارومیه,,,سونوگرافی رنگی ومعمولی دکتر یکانی درارومیه,,,,کلینیک دکتر یکانی سونوگرافی و رادیولوژی ,,کلینیک …

Read More »

دکتر احسان خشابی در ارومیه

دکتر احسان خشابی در ارومیه دکتر احسان خشابی در ارومیه متخصص جراحی لثه و ایمپلنت استاد یار دانشگاه آدرس مطب دکتر احسان خشابی ؛ارومیه،آزمایشگاه میلانی                               ,,,,,,,دکتر احسان خشابی در ارومیه,,,,,,,,دکتر احسان خشابی در ارومیه متخصص …

Read More »