متخصص بیهوشی

دکتر مریم شریعتی ارومیه

دکتر مریم شریعتی ارومیه متخصص بیهوشی عضو هیئت علمی بیمارستان آذربایجان متخصص بیهوشی در اتاق عمل بیمارستان آذربایجان ارومیه   آدرس: بیمارستان آذربایجان تلفن: 31944444 _ 044 اینستاگرام: maryshari67@   بیمارستان آذربایجان ارومیه بانک مشاغل ارومیه   مریم شریعتی ارومیه,آدرس مطب دکترشریعتی ارومیه,آدرس جدید مطب دکترمریم شریعتی ارومیه,بهترین متخصص بیهوشی …

Read More »