Tag Archives: کلینیک فیزیوتراپی بهبود ارومیه

کلینیک فیزیوتراپی بهبود ارومیه

کلینیک فیزیوتراپی بهبود ارومیه بزرگترین کلینیک فیزیوتراپی در استان درمان خار پاشنه در 7 جلسه طرف قرارداد با اکثر بیمه ها   آدرس: خیابان حسنی ، روبروی فروشگاه رفاه، ساختمان پزشکان صدر، طبقه زیر زمین تلفن: ذکر نشده است           کلینیک فیزیوتراپی بهبود ارومیه,آدرس کلینیک فیزیوتراپی …

Read More »