پاتالوژی و علوم آزمایشگاهی

آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی ژنوم ارومیه

آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی ژنوم ارومیه دکتر بهروز ایلخانی زاده   انجام کلیه تست های تخصصی و فوق تخصصی کلیه تست های اختصاصی نازایی و سقط مکرر   آدرس: خیابان حسنی، مجتمع پزشکی پارس تلفن: 33444829 _ 044           آزمایشگاه ژنوم ارومیه,آزمایشگاه تشخیص طبی ژنوم …

Read More »

پروفسور فرخ قوام ارومیه

پروفسور فرخ قوام ارومیه پاتو لو ژ یست پروفسور فرخ قوام ارومیه پدر هیستو شیمی ایران از بنیان گذاران بخش پاتولوژی در شهر ارومیه آدرس: خیابان امام ، نبش خیابان طرزی تلفن: 32233235 _ 044 تعریف پاتولوژی: پاتولوژی به مورد بررسی قرار دادن یک بافت یا اندام و یا مایعات …

Read More »

کلینیک تخصصی گفتار درمانی طنین ارومیه

کلینیک تخصصی گفتار درمانی طنین ارومیه پاتولوژیست گفتار و زبان: یونس قاسم پور افراد دارای لکنت زبان با هر گروه سنی  (Stuttering) کودکانی که تعداد کلماتی که بیان میکنند کمتر از سن آنهاست و تاخیر گفتار دارند.(Speech  & language dely) کودکانی که وضوح گفتارشان پایین است. هر نوع اختلال تلفظی …

Read More »