دکتر علی مرادی معاینه چشم

دکتر علی مرادی معاینه چشم

اپتو متریست (بینایی سنج)

تعیین نمره عینک با کامپیوتر

درمان تنبلی چشم کودکان

آدرس :ساختمان جلیلی ،خیام شمالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,,دکتر علی مرادی معاینه چشم,,اپتومتریست در ارومیه ,,بهترین دکتر چشم در ارومیه,,,,,,,,دکتر علی مرادی معاینه چشم کودکان ,,,,,تلفندکتر علی مرادی معاینه چشم,,,,, آدرس دکتر علی مرادی معاینه چشم,,,,, سایتدکتر علی مرادی معاینه چشم

Check Also

دکتر جابر احمدزاده ارومیه چشم پزشک

دکتر جابر احمدزاده  

دیدگاهتان را بنویسید