Tag Archives: مقدار تزریق ژل گونه در ارومیه

گونه گذاری در ارومیه

گونه گذاری در ارومیه ،به نظر کارشناسان گونه ها از لحاظ زیبایی شناسی در مقایسه با دیگر اعضای صورت بیشترین نقش را دارند. افراد ممکن است به صورت ژنتیکی یا بر اثر سانحه و مهمترین علت کهولت سن ،چانه هایی صاف و نامتقارن داشته باشند. این عارضه می تواند باعث …

Read More »